alba

pieśń jutrzenna, gatunek liryki średniowiecznej. Poranny okrzyk strażnika "alba" w Prowansji X w. stał się elementem pieśni rycerskiej w ówczesnej i nieco późniejszej Europie. Najbardziej popularne a. miały miłosny charakter, a ich treść stanowiły liryczne dialogi rozstających się o świcie kochanków. Odmianą pieśni jutrzennej w Polsce stał się hejnał.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama