albertusy

utwory nurtu sowizdrzalsko-rybałtowskiego, spopularyzowane w XVII w., w których klecha Albertus prowadził zabarwiony satyrą dialog. Elementy groteski w sposobie przedstawiania ówczesnej rzeczywistości, ośmieszanie pozorów, krytyka głupoty i nadużyć są tematem popularnego utworu tego typu - Wyprawy plebańskiej (1590). Inne a. to: Rozmowa Plebana z Panem o wojnie na czasy teraźniejsze, Albertus z wojny, Komedia rybałtowska. W okresie kontrreformacji w serii a. Plebana i Klechę zastąpiły postacie Ministra i syna Matyjasa: Wyprawa Ministra na wojnę do Inflant; Walna wyprawa do Włoch ministrów na wojnę, Zwrócenie Matyjasza z Podola. Ponownie, choć w zmienionej formie, utwory tego typu pojawiły się w polskiej lit. XIX w., później w nurcie ludowym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama