aleksandryjska szkoła

pierwsza uczelnia chrześc. na prawach akademickich założona w II w. w Aleksandrii. Kształciła teologów; jej twórcami byli: Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes. A.sz. stanowiła główny ośrodek alegorycznej metody interpretacji Biblii, postulowała pojednanie kultury gr. i chrześc. wiary, przeciwstawiała się antiocheńskiej szkole, kładącej nacisk na literalną interpretację Biblii. A.sz. prowadzono wg programu opartego na klasycznym cyklu studiów filoz., uprawiano w niej działalność kaznodziejską, redagowano homilie, komentarze, listy, prowadzono dyskusje z żydami i heretykami, jej uczeni byli erudytami, ludźmi niezłomnej wiary i mistrzami starożytności chrześc.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama