Alembert Jean Le Rond d’

(1717-83)

franc. filozof, matematyk i pisarz. Po opublikowaniu prac filoz. i lit. (Wstęp do encyklopedii, Szkice z literatury, historii i filozofii) został członkiem nadzwyczajnym Akademii Francuskiej. W swych rozważaniach filoz. podkreślał znaczenie doświadczenia. Współredaktor Wielkiej encyklopedii francuskiej, zajmował się też estetyką i muzyką. Jeden z głównych przedstawicieli franc. oświecenia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama