Alkajos z Mityleny na Lesbos

(VII/VI w. p.n.e.)

gr. poeta liryczny. Występował przeciwko tyranii, za co musiał opuścić kraj, a powrócił po ogłoszeniu amnestii politycznej. Jego twórczość, udostępniana przez uczonych aleksandryjskich, obejmowała 10 ksiąg, na które składały się pieśni biesiadne, miłosne, patriotyczne, epigramaty, hymny. Głosił pochwałę miłości i wina, opisywał pełne wojennych przygód życie, ostrzegał przed tyranami. Z bogatego dorobku zachowało się ponad 150 fragmentów. Lirykę A. charakteryzuje duże zróżnicowanie budowy metrycznej, a najczęściej stosowana przez niego strofa otrzymała nazwę alcejskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama