alokucja

(łac. allocutio)

przemowa o charakterze uroczystym; zwrot rozpoczynający przemowę.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama