amfibologia, amfibolia

(gr. amphibolia= dwuznaczność + logos = słowo)

dwuznaczność powiązań składniowych w obrębie wypowiedzenia. Może być językową usterką (np. Dobre obiady na wynos) lub świadomym zabiegiem poetyckim, pozwalającym czytelnikowi na wielorakie, stąd bardziej wszechstronne rozumienie treści przekazu (np. Prawa i obowiązki T. Różewicza).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama