amplifikacja

rozwijanie, dopełnianie i wzbogacanie motywu, połączone zazwyczaj z jego hiperbolicznym przedstawieniem. W retoryce polega na wyszukanym wysławianiu się, w zapisie lit. charakteryzuje się stosowaniem wielu figur retorycznych lub określeń bliskoznacznych. Szczególnie często występowała w utworach młodopolskich (np. w poezji K. Przerwy Tetmajera lub prozie S. Żeromskiego).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama