anakruza

(gr. ankrousis = zaintonowanie)

sylaba lub 2 sylaby znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego akcentu w toku stopowym zachodzi w heksametrze. Termin występujący pierwotnie w muzyce, do poezji przyjęty dopiero w XIX w.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama