anapest

(gr. anpaistos = wybijany w kierunku odwrotnym)

1) w metryce antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa używana w pieśniach marszowych, a potem najczęściej w tragedii gr. w pieśniach chóru lub w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa trójsylabowa z ostatnią akcentowaną, w poezji pol. stosowana m.in. przez A. Mickiewicza (np. Czaty, Trzech Budrysów) i A. Asnyka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama