anastrofa

(gr. anastroph = odwrócenie)

1) we frazeologii: przestawienie wyrazów w obrębie związku frazeol. ( inwersja), np. Pospolita Rzecz zamiast Rzeczpospolita; 2) jedna z figur retorycznych polegająca na powtórzeniu danego zwrotu lub zdania w odwróconym porządku ( szyk wyrazów).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama