Anczyc Władysław Ludwik

(1823-83)

pisarz, współzałożyciel i redaktor "Wędrowca"; autor sztuk ludowo-patriotycznych, m.in. Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących do powstania styczniowego, przekładów dla młodzieży, m.in. Przypadków Robinsona Kruzoe D. Defoe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama