Ateneum

miesięcznik wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. "Revue des Deux Mondes", zał. przez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli m.in. P. Chmielowski i I. Chrzanowski, współpracowali m.in. A. Brckner, N. Żmichowska, J.I. Kraszewski, B. Prus (Kroniki tygodniowe); pismo o wszechstronnej tematyce, poświęcone nauce i lit., reprezentowało światopogląd pozytywistyczny ( pozytywizm); na łamach A. ukazywały się zapowiedzi, recenzje utworów lit. pol. i obcej; skupiało najznakomitszych badaczy, historyków lit. i krytyków; odgrywało rolę popularyzatora wiedzy, nauk. i lit. nowinek.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama