Reklama

bajronizm

zespół tendencji lit. i ideowych ukształtowany wg twórczości i biografii G.G. Byrona, żywej legendy, która przyczyniła się do powstania wzoru osobowego romantycznego artysty; człowieka o nieprzeciętnej indywidualności, nieszczęśliwego w miłości, skłóconego ze światem i samym sobą, samotnie walczącego o prawa innych, symbolu walk niepodległościowych o wolność. Ten wzorzec poety, twórczości, postawy romantycznej miał ogromny wpływ na

Reklama

innych poetów: A. de Musseta we

Francji, H. Heinego w Niemczech, A. Puszkina w Rosji, J. Słowackiego, A. Malczewskiego, S. Goszczyńskiego i A. Mickiewicza w Polsce.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama