"Kultura"

(paryska)

miesięcznik lit.-społ. zpodtytułem "Szkice - Opowiadania - Sprawozdania", wydawany przez emigracyjny Instytut Literacki wRzymie od 1947 r.; powołany do życia przez

Reklama

J. Giedroycia i G. Herlinga-Grudzińskiego; od 1948 wParyżu (red. nacz.

J. Giedroyć). Do zespołu K. należeli m.in. J. Czapski, Z. iZ. Hertzowie, K.A. Jeleński; publikowali m.in. A. Bobkowski, J.M. Bocheński, M. Heller, S. Mackiewicz, Cz. Miłosz, S. Mrożek, L. Unger,

M. Wańkowicz. WK. drukowano lit. piękną, prozę, poezję, dzienniki; do dziś stanowi trybunę niezależnej myśli kulturalnej; współpracowali znią pol. pisarze tworzący na obczyźnie iw kraju, szczególnie ci związani zdrugim obiegiem; była wzorem dla powst. wl. 80. pism niezależnych iemigracyjnych. Wbibliotece K. ukazało się ponad 1000 tomów, utworzono też serię "Zeszyty Historyczne" (1960), duży nacisk kładziono na twórczość kręgu słowiańskiego. Wlatach początkowych drukowano poezję m.in. Miłosza, Wierzyńskiego, Łobodowskiego, Czuchnowskiego, Iwaniuka, Pietrkiewicza, wl. 60. i70. prozę emigrantów marcowych m.in. H. Grynberga, A. Frajlicha, W. Odojewskiego, przez następne lata J. Bierezina, S. Barańczaka, R. Krynickiego, A. Zagajewskiego. Szczególne znaczenie K. przywiązuje do eseistyki, dzienników intelektualnych (m.in. eseje J.Stempowskiego-Hostowca, W. Gombrowicza, K. Jeleńskiego, A. Wata, M. Hłaski, A. Bobkowskiego, J. Mackiewicza, T.Nowakowskiego, J. iM. Czapskich, L.Tyrmanda, S. Mrożka); zobcych twórców publikowano dzieła A. Sołżenicyna, B. Pasternaka, A. Huxleya, G. Orwella, T.Venclovy, S. Weil.

Podobne hasła:

  • kultura, upowszechniać kulturę,...
  • KULTURA, SYNONIM: cywilizacja,...
  • Kultura, miesięcznik pol. emigracji...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama