baza danych o śledztwach w sprawach celnych

(ang. customs investigation database, franc. fichier européen d’identification des dossiers d’enqute, FIDE) – tworzona jest w ramach współpracy celnej w Unii Europejskiej w celu zwiększenia efektywności działań organów odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania prawa celnego oraz współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej. Chodzi o stworzenie funkcjonariuszom służb celnych stałej możliwości sprawdzenia, czy przeciwko danej osobie jest lub było prowadzone śledztwo w którymś z państw członkowskich. Informacje mogłyby być wykorzystywane w sprawach powiązanych ze sobą w celu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu, a w wybranych sprawach do zidentyfikowania i ujęcia członków grup przestępczych. Nowa baza danych nie powinna powielać ani zastępować istniejących już zbiorów danych, zwłaszcza Systemu Informacji Celnej oraz Systemu Informacyjnego Europolu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama