bezpieczeństwo dostaw

– jeden z celów wspólnej polityki rolnej, określony w art. 33 pkt 1 lit. d TWE (dawniej art. 39 traktatów rzymskich). Oznacza zapewnienie samowystarczalności żywności ludności z terenu WE i uniezależnienie od dostaw z państw trzecich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama