bezpieczny kraj trzeci

– na podstawie tzw. drugiej rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992, przyjętej przez Radę Unii Europejskiej w celu zharmonizowania postępowania państw członkowskich w związku z krajami trzecimi przyjmującymi, posłużenie się koncepcją b.k.t. (inaczej: kraju trzeciego przyjmującego lub kraju pierwszego azylu) umożliwia państwom członkowskim Unii Europejskiej odesłanie osoby ubiegającej się o azyl do państwa trzeciego po rozpatrzeniu wniosku o azyl w trybie przyspieszonym. B.k.t. są państwa, w których osoba ubiegająca się o azyl korzysta z następujących gwarancji: 1. jej życie lub wolność nie są zagrożone; 2. nie musi liczyć się z torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem; 3. korzystała już z ochrony danego kraju lub może z niej całkowicie jawnie korzystać; 4. jest chroniona przed wydaleniem lub odesłaniem. Zob. też bezpieczny kraj pochodzenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama