Biała księga

– 1. ważny dokument dotyczący spraw wewnętrznych, gospodarczych czy politycznych; 2. dokument przygotowywany przez Komisję Europejską zawierający wiele propozycji umożliwiających przyspieszenie i urzeczywistnienie celów Unii Europejskiej. Wydawana w chwili pojawienia się istotnego dla rozwoju Unii problemu, np. w 1985 opublikowano W sprawie realizacji Rynku Wewnętrznego, a w 1993 Wzrost, konkurencyjność, zatrudnienie, zmiany i drogi zbliżenia do XXI w. Szczyt Rady Europejskiej z 1995 w Cannes przyjął kolejną: Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnętrznym UE. Stanowi etap strategii przedczłonkowskiej przyjętej przez Radę Europejską w 1994 w Essen. Jest adresowana do wszystkich państw regionu o różnym stopniu zaawansowania przemian, nie wyznacza więc terminów i nie jest obligatoryjna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama