brytyjski rabat

– korekta (zmniejszenie) w odniesieniu do wysokości składki wpłacanej przez Wielką Brytanię do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wielka Brytania uzasadniała, iż w jej przypadku istnieje duża dysproporcja między wysokością świadczeń na rzecz budżetu a wysokością otrzymywanych z niego środków. Drastyczna nierównowaga wynikała z faktu, iż Wielka Brytania wpłacała znaczne kwoty z tytułu ceł i innych opłat importowych oraz z tytułu podatku VAT. Było to szczególnie widoczne w zakresie wpłacanych kwot związanych z importem produktów rolnych, ponieważ Wielka Brytania była i jest jednym z największych importerów netto we Wspólnocie produktów rolnych. Jednocześnie, ze względu na specyfikę swojej gospodarki, otrzymywała relatywnie niewielkie wsparcie w ramach prowadzonej Wspólnej Polityki Rolnej. W efekcie została przyznana ulga w formie zwrotu części różnicy między jej wpłatami i otrzymywanymi z budżetu ogólnego transferami. Kompensata dla Wielkiej Brytanii jest finansowana przez pozostałe kraje członkowskie UE. Także Niemcy, ze względu na znaczącą wysokość wpłat do budżetu ogólnego, uzyskały zmniejszenie o jedną trzecią udziału w finansowaniu kosztów b.r.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama