cena docelowa

– cena wyrażająca oczekiwania rolników co do poziomu cen. C.d. nie występuje w obrocie i jest ustalana przez Komisję Europejską w oparciu o prognozowaną wielkość produkcji, konsumpcji i sytuacji na innych rynkach. Zob. też Wspólna Polityka Rolna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama