chrześcijańscy patroni Europy

– święci, którzy ze względu na ich szczególnie doniosłą działalność publiczną ogłoszeni zostali przez papieży patronami Europy. Należą do nich: św. Benedykt z Nursji (480–547), założyciel zakonu benedyktynów, budowniczych licznych klasztorów w całej Europie, założycieli szkół, w których przekazywali młodzieży bogate dziedzictwo cywilizacji łacińskiej, ogłoszony w 1964 przez papieża Pawła VI głównym patronem Europy; św. Cyryl (827–69) i św. Metody (815–85), misjonarze, zasłużeni w dziele wprowadzania ziem słowiańskich do kręgu kultury chrześcijańskiej, przetłumaczyli Pismo Święte i teksty liturgiczne na język słowiański, w 1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy; św. Brygida (ok. 1303–73), mistyczka szwedzka, założycielka zakonu brygidek, spisane teksty jej widzeń uznawane są najwybitniejsze dzieło średniowiecznej literatury szwedzkiej, w 1999 papież Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy; św. Katarzyna ze Sieny (1347–80), włoska mistyczka, doktor Kościoła, autorka licznych listów do papieży, kardynałów, biskupów i królów, zaliczanych z uwagi na walory języka i stylu do klasyki włoskiej literatury, w 1939 ogłoszona patronką Włoch, a w 1999 Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy; św. Edyta Stein (1891–1942), błogosławiona, pochodziła z rodziny żydowskiej, w 1921 przyjęła katolicyzm, nauczycielka sióstr dominikanek w Spirze, głosiła potrzebę odrodzenia społeczeństwa i godności kobiety, w 1942 aresztowana, zamordowana w Auschwitz. Jan Paweł II w 1999 ogłosił ją współpatronką Europy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama