deklaracja zgodności

– dokument sporządzany i podpisywany przez producenta wyrobu potwierdzający spełnianie przez produkt wymagań określonych w dyrektywach Nowego Podejścia oraz normach zharmonizowanych. Deklaracja nie jest dołączana do każdego wyrobu, ale jest przedstawiana odpowiednim władzom na ich żądanie. Zob. też CE.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama