Reklama

opinia końcowa Komisji Europejskiej

– stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione po zakończeniu procesu negocjacji akcesyjnych dotyczące zapisów Traktatu Akcesyjnego. Z uwagi na charakter prawny opinii, nie jest ona wiążąca dla Rady Unii Europejskiej. O.k. odnosząca się do Traktatu Akcesyjnego w sprawie przyjęcia dziesięciu nowych państw została wydana 19 lutego 2003.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama