Reklama

Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie

(tzw. pakt Balladura) – zaproponowany przez francuskiego premiera Edouarda Balladura rządowi 9 czerwca 1993. Projekt postulował zwołanie konferencji paneuropejskiej z udziałem Stanów Zjednoczonych i Kanady poświęconej omówieniu problemów mniejszości narodowych i granic oraz warunkom bezpieczeństwa europejskiego. Idea ta została zaakceptowana przez Radę Europejską 22 czerwca 1993, w Kopenhadze jako inicjatywa Wspólnoty Europejskiej. W konferencji, zwołanej do Paryża 26–27 maja 1994 wzięło udział pięćdziesiąt siedem państw. Dziewięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Estonia i Polska zobowiązały się zawrzeć pakt stabilizacji, pozwalający im uregulować sporne kwestie graniczne i mniejszościowe. Jedynym konkretnym rezultatem było jednak tylko porozumienie słowacko-węgierskie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama