Reklama

Wysoka Władza

– zgodnie z traktatem paryskim naczelnym organem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali została dziewięcioosobowa WW składająca się z przedstawicieli sześciu państw założycielskich. Jej uprawnienia były bardzo szerokie: była niezależna w definiowaniu i wykonywaniu swoich zadań, miała autonomię finansową oraz dysponowała możliwością wydawania aktów prawnych stosowanych bezpośrednio w państwach członkowskich. WW była odpowiedzialna przed Zgromadzeniem (późniejszym Parlamentem Europejskim) złożonym z siedemdziesięciu ośmiu przedstawicieli państw członkowskich, którzy większością dwóch trzecich głosów mogli doprowadzić do jej ustąpienia. Pierwszym przewodniczącym WW został Jean Monnet. W 1965 na mocy traktatu fuzyjnego funkcje WW przejęła Komisja Europejska.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama