ABRAHAM

Abram (XV w. p.n.e.?)

Reklama

wg najstarszy z patriarchów izraelskich, praojciec narodu żydowskiego (a także Arabów i Edomitów), ojciec Izmaela (z niewolnicy Hagar) i Izaaka (z Sary); pochodził z chaldejskiego Ur, które to miasto na Boże wezwanie opuścił i udał się do Kanaanu, gdzie Bóg zawarł z nim i jego potomstwem przymierze (którego znakiem było obrzezanie), obiecując mu na własność ziemię kanaanejską; nazwany "ojcem wiary", ponieważ był gotów poświęcić Bogu w ofierze Izaaka, jedynego syna, jakiego miał z żoną Sarą; czczony przez wyznawców trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu (Arabowie uważają go za założyciela świątyni Kaaby w Mekce).

Powiązane hasła:

KAABA, ISMAEL, LOT, ŻYDZI, SARA, ZIEMIA OBIECANA, ABRAM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama