Reklama

ADAM

(hebrajskie "człowiek" od adamah = "ziemia") wg biblijnej Księgi Rodzaju "pierwszy człowiek" lub "rodzaj ludzki"; znajdujemy w niej dwie wersje stworzenia Adama, jedną (Rodz. 2, 4-7), gdzie mowa jest o ulepieniu człowieka z prochu ziemi i tchnięciu w jego nozdrza życia oraz inną (Rodz. 1, 26-30), gdzie stworzenie A. przedstawione jest jako kreacja na obraz i podobieństwo Boże; za przekroczenie zakazu spożywania owoców z Drzewa Poznania A. wraz ze stworzoną z jego żebra Ewą zostali wypędzeni z raju; ich synami byli Abel, Kain i Set; w teologii żyd. występuje też postać Adama Kadmona, czyli Człowieka Pierwotnego (Makroanthroposa) utworzonego z 10 świetlistych emanacji boskich (sefiroth), będącego wzorcem dla całego późniejszego stworzenia; koncepcja makroanthroposa ma swe odpowiedniki w wielu religiach świata (religia wedyjska, siwaizm, zaratustrianizm, religie germańskie).

Reklama

Powiązane hasła:

ADAMICI, SET, RAJ, MADÁCH, KAIN, ARAFAT, EWA, ADAMA SZCZYT, ABEL, PELAGIANIZM

Podobne hasła:

  • ADAMA, Żeńska forma imienia...
  • adam, „narkotyk: extasy”...
  • ADAM, Pochodzenia można szukać...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama