BIOTECHNOLOGIA

początkowo adaptowanie "wynalazków" przyrody w technice (np. zapięcie typu rzep wzorowane na budowie owocu łopianu); obecnie głównie nauka zajmująca się wykorzystywaniem materiałów i procesów biol. do produkcji potrzebnych człowiekowi substancji; stosowana m.in. do otrzymywania szczepionek, witamin, alkaloidów, hormonów i enzymów oraz do przerobu odpadków na surowce pełnowartościowe; b. wykorzystuje wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii, genetyki i nauk techn.; b. tradycyjna wykorzystuje do produkcji drobnoustroje, grzyby, pojedyncze komórki lub całe organizmy roślin i zwierząt bez dokonywania zmian genetycznych; b. nowoczesna dzięki zastosowaniu inżynierii genetycznej dostosowuje strukturę genetyczną organizmów do potrzeb produkcyjnych; b. ma zastosowanie w przem. spoż., chem., farm. i w produkcji biopreparatów dla rolnictwa; na pocz. XXI w. na coraz szerszą skalę wprowadza się w medycynie terapie wspierane biotechnologią (np. namnażanie w inkubatorze próbki pobranej ze zdrowej części kolana, by zastąpić nią chrząstkę w chorej części kolana tego samego pacjenta).

Reklama

Powiązane hasła:

JANICKI, LEGOCKI, BIOLOGIA, BIOINŻYNIERIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama