Reklama

"ANTENA"

założony 1926 najstarszy pol. tygodnik ilustrowany poświęcony mediom elektronicznym, początkowo radiu, od lat 60. również telewizji, ob. wydawany przez Telewizję Polską SA; obok programów radiowych i telewizyjnych zamieszcza materiały informacyjne dot. mediów; nakład 200 tys. egz. (1998).

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. RADIO, KWIATKOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama