EWING William Maurice

(1906-74)

oceanograf amer.; stwierdził, iż grubość pod oceanami i kontynentami różni się; ustalił globalny zasięg grzbietów śródoceanicznych, w sąsiedztwie których zaobserwował znikomą grubość osadówmorskich; dał podstawy do sformułowania teorii tektoniki płyt litosfery.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama