FIODOROW Jewgraf S.

(1853-1919)

rosyjski krystalograf, mineralog, petrograf; prof. uniw. w Moskwie i dyr. Instytutu Górniczego w Petersburgu, czł. Ros. Akad. Nauk; 1890 niezależnie od A. Schoenfliesa i W. Barlowa udowodnił istnienie w kryształach 230 grup przestrzennych; skonstruował przyrząd do badania kryształów, tzw. stolik Fiodorowa i dwukołowy goniometr refleksyjny; opracował metodę identyfikacji substancji krystalicznych (tzw. analiza krystalochemiczna); ponad 500 prac z zakresu krystalografii.

Reklama

Powiązane hasła:

KRYSTALOCHEMICZNA ANALIZA, SCHÖENFLIES, BARLOW William

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama