GEOCHEMICZNA FACJA

sposób wykształcania osadu zależny od czynników chem. i fiz. środowiska podczas sedymentacji osadu i po jego powstaniu; szczególne znaczenie mają tu procesy oksydacji i redukcji, zależne od kwasowości lub zasadowości wód dennych basenu sedymentacyjnego. Opierając się gł. na zachowaniu się żelaza przeprowadzono podział f.g.; w środowisku morskim wyróżnia się facje: siarkowodorową, syderytową, szamozytową, glaukonitową i utlenioną (tlenki i wodorotlenki żelaza); w środowisku lądowym - laterytową, orsztynową, pustyniową i jezior słonych, rud żelaza oraz węglową.

Reklama

Podobne hasła:

  • FACJA, (geol.) zespół cech...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama