HODOGRAF

(geol.)

w sejsmologii wykres zależności czasu przebiegu fali sejsmicznej od długości między punktem pobudzenia fali a punktem jej obserwacji; sprządzany jest na podstawie sejsmogramów różnych stacji sejsmicznych; kształt h. zależy od własności fizycznych skał i budowy geologicznej podłoża; jego analiza pozwala wyznaczyć prędkość rozchodzenia się fal sejsmicznych na różnej głębokości oraz uzyskać informacje o budowie skorupy ziemskiej i wnętrza Ziemi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama