HYDROMETRIA

nauka o pomiarach wodnych, dział hydrologii, zajmuje się zmianami poziomu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zjawisk lodowych, pomiarami głębokości rzek i jezior, ruchu i przepływu wody, temperaturą, zlodzeniem, składem chem. wód.

Reklama

Powiązane hasła:

BATYGRAFIA, BATYMETRIA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama