LIMNOLOGIA

nauka o zbiornikach wód śródlądowych, zarówno stojących, jak płynących, bez względu na zasolenie; pojęcie ograniczane często do jezior, wówczas dla nauki o wodach płynących stosuje się nazwę potamologia; l. obejmuje badania hydrologiczne i biologiczne wód, analizuje fiz. i chem. właściwości środowiska wodnego, bada organizmy wodne; zajmuje się produkcyjnością biologiczną wód śródlądowych, a także zmianami zachodzącymi w nich wskutek działalności człowieka.

Reklama

Powiązane hasła:

DYBOWSKI Benedykt, SZAFLARSKI, THIENEMANN, WISZNIEWSKI, LENCEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama