STEREOFOTOGRAMETRIA

lotnicza lub naziemna fotogrametria, w której wykorzystuje się zjawisko stereoskopowe (stereofotografia); technika mierzenia terenów i dowolnych obiektów przestrzennych oraz odtwarzania ich kształtów i położeń na podstawie parzystych zdjęć stanowiących ich rzuty, wykonywanych z różnych stanowisk.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama