SZKODY GÓRNICZE

ogólna nazwa różnego rodzaju odkształceń powierzchni ziemi oraz zniszczeń w obiektach i infrastrukturze na terenach górniczych, znajdujących się nad eksploatowanymi kopalinami lub w ich bliskim sąsiedztwie; do najczęstszych należą: zapadanie się gruntu, deformacje powierzchni terenu, leje depresyjne, niecki osiadania, także zanik wody w studniach i zanieczyszczenie rzek (zwł. zasolenie) zrzutami wód kopalnianych; sz.g pociągają za sobą następstwa w postaci niszczenia zabudowy, dróg, infrastruktury komunalnej, zasiewów itp.; koszty usuwania następstw objęte są specjalnym ustawodawstwem.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama