ASEJSMICZNE STREFY

obszary nie zagrożone trzęsieniami ziemi, o słabej aktywności sejsmicznej; pod względem geologicznym obszary sfałdowane w dawnych orogenezach (przed erą paleozoiczną), np. Syberia, wsch. Europa (w tym Polska), Brazylia, Kanada, Australia, część Afryki.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama