HELMERT

Friedrich Robert (1843-1917)

niemiecki geodeta i geofizyk; prof. politechniki w Akwizgranie; dyrektor Instytutu Geodezyjnego w Poczdamie; 1907 wyznaczył elementy elipsoidy ziemskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama