HYDROTERMALNE PROCESY

zachodzą w skorupie ziem. i pod wpływem roztworów wodnych o temp. 400-100oC, najczęściej powstałych z przegrzanych par pochodzenia magmowego; wiele minerałów krystalizuje z tych roztworów, skupiając się w złoża hydrotermalne.

Reklama

Powiązane hasła:

HYDROTERMALNE ZŁOŻA, BULANŻERYT, KAOLINITYZACJA, POMAGMOWE PROCESY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama