INTRUZJA MAGMY

zjawisko wciskania się magmy w wyższe partie pod wpływem ciśnienia; także masy skalne powstałe z magmy zakrzepłej w głębi Ziemi (batolit, lakolit, etmolit, dajka).

Reklama

Powiązane hasła:

MIGMA, EDSEL FORD, NEGRA, PORWAK, ŻYŁA, ETMOLIT, OGNISKO MAGMY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama