KLAKTOŃSKA KULTURA

kultura dolnego w zach. Europie (sprzed ok. 550-475 tys. lat); jej przedstawiciele wykonywali narzędzia krzemienne wytwarzane z dużych odłupków; nazwa od m. Clacton-on-Sea (W. Brytania, hrabstwo Essex), gdzie je znaleziono.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama