PLUWIALNY OKRES

epoka wzmożonych opadów atmosferycznych w strefie międzyzwrotnikowej występująca w okresie zlodowaceń w wyższych szerokościach geograficznych (okres glacjalny, tj. okres postoju lodowca); w p.o. na pustyniach rosła roślinność stepowa i rozwijała się sieć rzeczna, której ślady pozostały do dziś w postaci suchych dolin, tzw. ued (wadi).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama