AGRADACJA

(geol.) gromadzenie się osadów powodujące podniesienie dna zbiornika wodnego lub zasypywanie doliny rzecznej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama