ARGAND Émile

(1879-1940)

szwajcarski geolog zajmujący się gł. tektoniką; prof. uniw. w Neuchâtel; autor syntezy tektoniki Azji, ugruntował teorię budowy płaszczowinowej Alp.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama