ARTEZYJSKIE WODY

wody gruntowe zamknięte między dwiema warstwami nieprzepuszczalnych skał, znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym; dowiercenie się do nich powoduje samoczynny wypływ wody ( artezyjska studnia); naturalny wypływ wody gruntowej na powierzchnię to tzw. źródło artezyjskie; wielkie baseny artezyjskich wód znajdują się m.in. w Australii, USA; w Europie: Basen Paryski, Basen Londyński; w Polsce na Niecce Mazowieckiej.

Reklama

Powiązane hasła:

WODY ARTEZYJSKIE, ARTEZYJSKA STUDNIA, WIELKI BASEN ARTEZYJSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama