ASTERYZM

promieniste rozgałęzienia widoczne przez przezroczyste płytki kryształów niektórych minerałów; świadectwo obecności innych ciał krystalicznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama