BAGIENNE GLEBY

klasa gleb o b. dużej wilgotności, porośniętych roślinnością bagienną; najczęściej powstają w dolinach rzek i w zagłębieniach terenu; do b.g. należą gleby glejowe, mułowe, murszowe i torfowe.

Reklama

Powiązane hasła:

TORFOWISKO, TORFOWE GLEBY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama