BAŁTYCKA TARCZA

Fennoskandia

(geol.) wydźwignięta i występująca na pow. ziemi część krystalicznego podłoża pochodzącej z prekambru platformy wschodnioeuropejskiej, obejmująca Karelię, Finlandię, Szwecję, płd. Norwegię i płw. Kola; zbudowana z archaicznych i proterozoicznych skał metamorficznych i magmowych, tworzących stare pasma górskie (Marealbidy, Svekofenidy, Karelidy); na skałach tych leżą warstwy pochodzące z górnego proterozoiku i dolnego paleozoiku; w skałach prekambryjskich złoża rud żelaza, wanadu, miedzi, cynku i ołowiu, niklu oraz apatytów (płw. Kola), w plejstocenie - centrum zlodowaceń Europy.

Reklama

Powiązane hasła:

FENNOSKANDIA, TARCZA, KARELIDY, KOLSKI PÓŁWYSEP, SAAMIDY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama